Obsah

Kronika fanclubu

Fanclub Rožmitálské Venkovanky byl oficiálně založen 10.4.2004 ve Společenském centrum v Rožmitále pod Třemšínem. Při výroční akci Rožmitálské Venkovanky v myslivecké chatě v Bezděkově pod Třemšínem v říjnu roku 2003 vznikl nápad uskutečnit myšlenku prvního konferenciéra Rožmitálské Venkovanky pana Míly Kaly - založit vlastní fanklub této oblíbené kapely. Tento nápad se za pomoci města Rožmitál pod Třemšínem podařilo uskutečnit. Byly vytvořeny stanovy občanského sdružení a nově vzniklý fanclub byl zapsán do Veřejného rejstříku. Předsedou fanclubu se stal Jan Uhlíř.

Nově založený fanclub nabíral hned od počátku své první členy. Během pár let se členská základna rozšířila a počet členů fanclubu se ustálil na cca 60 členů. Členové fanclubu se v průběhu let účastnili mnoha koncertů Rožmitálské Venkovanky v regionu a zároveň byly každoročně pořádány 2-3 zájezdy na vystoupení Rožmitálské Venkovanky i dalších oblíbených dechových kapel.

Fanclub společně s Rožmitálskou Venkovankou a Toulavou kapelou pořádal s pravidelností od roku 2006 Reprezentační ples Fanclubu Rožmitálské Venkovanky. Plesy se pořádaly každoročně v únoru ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Od roku 2018 již plesy pořádány nejsou a fanclub se schází na soukromých akcích.

Výroční valné hromady jsou pořádány každoročně v jarních měsících, během let se setkání valné hromady spolku ustálilo v Hutích pod Třemšínem.

Z důvodu legislativních změn v Občanském zákoníku v roce 2014 se z občanského sdružení zápisem do Veřejného rejstříku stal v červnu roku 2015 zapsaný spolek. Fanclub má od roku 2015 nový název Fanclub Rožmitálské Venkovanky, z.s.

Fanclub