Navigace

Obsah

Technické informace


Volná příjezdová cesta k objektu, ve kterém se bude hudební produkce konat, zpřístupnění vchodu pro účinkující, pódia, případně dalších prostor pro přípravu zvukové aparatury, hudebních nástrojů, stojanů apod. (zajistí odpovědný zástupce pořadatele akce).

Požadujeme zajistit kryté pódium o velikosti alespoň 8 x 6 m včetně osvětlení. V případě, že pódium nesplňuje tento prostorový požadavek, je nutná individuální dohoda se zástupcem pořadatele o případných dalších možnostech.

Pro napájení zvukové aparatury je nutné zajistit přípojku 380V/ 32A nebo 380V/ 16A (máme vlastní rozvaděč), pokud není tato přípojka k dispozici, potřebujeme zajistit přípojku 220V/ 16A. Předmětná přípojka musí být maximálně 10 m od prostoru pódia.

Při hudební produkci včetně zvukaře požadujeme rezervovat prostor cca 2 x 3 m (stůl včetně židle) přímo v sále pro umístění mixážního pultu a dalších doplňků. Toto místo vybereme na základě vzájemné dohody a možností sálu.

Pořadatel zajistí zázemí pro členy orchestru (např. šatnu nebo jiný vyhrazený prostor včetně židlí), kde bude možné vybalit hudební nástroje, převléci se do stejnokrojů a plnohodnotně se připravit na dojednanou hudební produkci. Tento prostor bude sloužit také pro možnost občerstvení členů orchestru hlavně o přestávkách v hudební produkci. V rámci možností žádáme zajistit bezpečnost uložených věcí a hudebních nástrojů.

Při přesunu potřebných hudebních nástrojů a zvukové aparatury na začátku hudební produkce a na jejím konci žádáme součinnost pořadatele a zajištění bezpečnosti.