Navigace

Obsah

Archeologické památky na Podbrdsku

Hradiště Hradec

HRADIŠTĚ

HRADIŠTĚ HRADEC

Martinice, Březnice

mapa

Hradiště pochází z doby raného středověku. Jednalo se o jednodílný objekt oválného půdorysu na vrcholu kopce. Z opevnění kolem vrcholu se dochoval jen nízký val v délce 45 metrů.

 

Voltuš hradiště

HRADIŠTĚ

HRADIŠTĚ TŘEMŠÍN

Voltuš, Rožmitál pod Třemšínem

mapa

Výšinné opevněné sídliště - hradiště Třemšín, archeologické stopy.

 

valy Třebsko

KELTSKÉ VALY

KELTSKÉ VALY TŘEBSKO

Třebsko

mapa

Valové ohrazení obdélníkového půdorysu, ležící na svahu vrchu Hrádek při severovýchodním okraji obce Třebsko, pochází ze 2. až 1. století před Kristem. Sloužily jako shromaždiště k náboženským obřadům, místa k paleoastronomickým pozorováním, bývaly panskými dvory nebo sídly společenských elit.

 

Počaply Hradiště

HRADIŠTĚ

HRADIŠTĚ POČAPLY ŠANCE

Počaply, Březnice

mapa

Zřejmě trojdílné hradiště o rozloze 1,6 až 2,5 ha chráněné od západu strmými svahy údolí Skalice, které lze spojovat s počátky přemyslovské kolonizace jižních Čech v 1. pol. 10. stol.

Kozarovice Hradiště

HRADIŠTĚ

HRADIŠTĚ KOZÁROVICE VYSTRKOV

Kozárovice

mapa

Čtyřdílné hradiště o rozloze asi 12,5 ha na trojúhelníkovité plošině zčásti zatopené Orlickou přehradou z 1.poloviny 10 století.

Mohylové pohřebiště Pňovice

MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ

MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ PŇOVICE

Pňovice, Rožmitál pod Třemšínem

mapa

Na výrazném návrší Chocholík jižně od obce Pňovice se nacházelo šest mohyl z raného středověku (8. století). Čtyři menší žárové mohyly tvořily západovýchodní řadu. Jeden z těchto malých násypů překrýval dřevěný pravoúhlý rámec, tzv. "dům mrtvého".