Obsah

Odkazy

Děkujeme níže uvedeným partnerům Rožmitálské Venkovanky za podporu a milou spolupráci:


Rožmitálskou Venkovanku již několik let významně podporuje město
Rožmitál pod Třemšínem.

RožmiRožmitál pod Třemšínemtál pod Třemšínem je hraničním městem tří oblastí. Ač v kraji Středočeském, tak od kraje Plzeňského a Jihočeského jej dělí jen pár kilometrů. Snad tato nerozhodnost, kam Rožmitálsko vlastně historicky patří - vždyť v čase bylo podřízeno Blatné, Březnici, Strakonicím i Příbrami - dala pod třemšínskými svahy vzniknout osobitému regionu, jenž často plní stránky časopisů a zpravodajství televizí. Žili zde totiž, a stále žijí, lidé svébytní, pracovití, jak se zde říká, fištrónem obdaření, kteří umí navázat na výdobytky, které jim zanechali jejich předci.

„Melancholická krása tu vane ze starých památníků minulosti, podivný a vznešený rytmus dávných epopejí tu zní ze šumu temných lesů, nad kterými za modravých nocí svítí veliké žhavé hvězdy z hlubin azurového nebe a jehož vzdouvajícím se větvovím prosypává bílý měsíc na černou lesní půdu rozlitiny stříbrného písku z celého kraje.“ Takto líčil Rožmitálsko místní rodák, spisovatel R. R. Hofmeister před sto lety. A jeho obdiv je platný i dnes.

Text: Jindřich Jirásek

 


 

Obec Hvohvožďanyžďany leží na úpatí jihozápadních Brd. Poloha Hvožďan na trojmezí krajů  Středočeského, Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na jejich správní začlenění. Historicky byly součástí Prácheňského kraje, poté do roku 1960 byly součástí okresu Blatná v Plzeňském kraji a v současnosti přísluší do Středočeského kraje jako jedna z jeho  nejvzdálenějších vesnic. Hvožďany se v roce 2017 staly Vesnicí Středočeského kraje a jsou držitely "Zlaté stuhy".

 


 

PMPodbrdské muzeum je regionální muzem v Rožmitále pod Třemšínem. Bylo otevřeno 1. července 2010. Stálá expozice muzea se věnuje památníku Jakuba Jana Ryby, šlechtickému rodu Pánů z Rožmitálu a lidovému umění a řemeslu na Rožmitálsku. Součástí je největší sbírka vyřezávaných erbů v Čechách, chrám sv. Víta ze stébel žitné slámy v měřítku 1:60 a soukromá sbírka historických vozů značky Aero.

 


 

buš"Rožmitálští muzikanti pohladí duši, vědí v Buši."

Malebná obec Buš se nachází nedaleko Slapské přehrady, v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1292, kdy ves vlastnil kněžský cisterciácký řád, resp. zbraslavský klášter. Dominantu obce tvoří budova bývalého špýcharu na návsi z 19. století. Ze stejné doby pochází také barokní šestiboká kaple sloužící dodnes jako zvonička. Za obcí roste jako výrazný solitér jedinečný dub letní, který je vyhlášen památným stromem. Romantická krajina a malebná příroda v okolí bez rušivého vlivu průmyslu a nadměrné výstavby je vyhlášenou rekreační oblastí s možností nejrůznějšího sportovního vyžití.

 Pivo a hudba pHEROLDatří k sobě!

Dechová hudba Rožmitálská Venkovanka již od svého vzniku spolupracuje a všem doporučuje pivo

Pivovaru Herold Březnice!

 


 

InfoHeligónkářská ligarmace pro příznivce heligónek, hráče na heligónku, pořadatele setkání heligónkářů, odborné opravy harmonik a další naleznete na stránkách Heligónkářská liga.

 


 

mueumCvokařské muzeum ve Starém Rožmitále bylo vybudováno nadšením chalupáře, který si před padesáti lety ze stavení, v jehož části je dnes muzeum umístěno, vzal za manželku Jiřinu Kulovanou, jejíž předci se věnovali cvokařskému řemeslu.

Cvokařství už dávno neexistuje, ale byla by velká škoda, aby upadlo v zapomenutí. Muzeum v č.p. 74 v Aleji Johanky z Rožmitálu je rozděleno na dvě části, vlastní muzeum a vedlejší veřtat neboli cvokařskou dílnu.
 


 

SvSvazek obcí mikroregion Třemšínazek obcí mikroregion Třemšín je oblast nacházející se v jižní části Středočeského kraje na hranici s krajem jihočeským. Přirozeným centrem území je město Rožmitál pod Třemšínem. Členskými obcemi Mikroregionu Třemšín jsou Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkov pod Třemšínem, Hudčice, Hvožďany, Koupě, Sedlice, Věšín, Volenice, Vranovice a Vševily.

 


 

logoNebeské pohledy Jirky Jirouška - letecké fotografie
"Létám na “hadru” – na motorovém paraglidu. Převážná většina mých leteckých fotografíí vznikla na tomto leteckém mopedu. Jsem pilotem i fotografem zároveň, před sebou žádné sklo, cítím vítr i vůni trav, teplotu vzduchu na tváři. Archiv leteckých fotografií vytvářím více jak 15 let."