Obsah

Rudolf Rydval


Rudolf Rydval2. května 2011 odešel do muzikantského nebe umělecký vedoucí Rožmitálské Venkovanky, emeritní plukovník a bývalý dirigent Hudby hradní stráže a Policie ČR pan Rudolf Rydval. Prožil bohatý život, kterým šel ruku v ruce s úžasnou a milovanou paní Rydvalovou a nádhernou muzikou. Je spousta lidí, kteří ho obdivovali a uznávali nejen jako Pana muzikanta, ale hlavně jako člověka.

Narodil se 24. ledna 1940 v Semilech a působil jako hráč na křídlovku nebo posléze jako kapelník a dirigent v mnoha dechových orchestrech v Liberci, Mladé Boleslavi, Trenčíně, Kroměříži, Hradci Králové, Praze, Březové u Sokolova, Holešově, Benešově a v Praze. Svoji kariéru zakončil jako dirigent Hudby hradní stráže a Policie ČR v Praze. Nečekal, že jako kluk z hor dosáhne nejvyšší hodnosti u Policie ČR, tj. plukovníka.

Jako velký vlastenec, který hrdě nosil uniformu, říkával: „Já jsem Čech a kamkoli do ciziny pojedu, budu hrát českou muziku. Dechová muzika je náš folklór, náš národní poklad.“ Během své umělecké dráhy instrumentoval pro malé i velké dechové orchestry jak skladby symfonické, tak zábavného charakteru. Byl uměleckým vedoucím několika amatérských hudeb v místech svého působení. Hudbu nedokázal neopustit ani po odchodu do důchodu v roce 1999.

V Rožmitálské Venkovance působil Rudolf Rydval v roce 2011 již desátým rokem a naše kapela se pro něj stala srdeční záležitostí. Prožíval s námi všechny neúspěchy a vřele se těšil z našich úspěchů. Dal nám mnoho po muzikantské stránce i po té lidské, to se ani nedá vypovědět. Za jeho obětavou a neúnavnou práci a za to, že ho máme, jsme měli možnost poděkovat mu veřejně nesčetněkrát. Je nám ctí, že jsme měli možnost jej poznat a prožít s ním smutné i veselé chvíle jeho života.